Dələduzluqla üzləşən sahibkar şok faktları açıqladı - Nazim Rəcəbova müracət

Manşet / Şikayət
 18-08-2022, 11:00     1 993


İsmayılov Ağasəf İslam oğlu Əfqanıstan Müharibəsi Veteranı, Qarabağ Müharibəsi iştirakçısı, III qrup müharibə əlili,

Nəsimi r., Plotnikov küç. 21-A, m.50 ş/v 16993578 verilib: 10.08.2016 FİN: 1744BEB tel: 050 218-75-05                      

ŞİKAYƏT

AR Auditorlar Palatasının sərbəst auditoru Musayev Adıgözəl

Maqsud oğlunun; “Müstəqil Ekspertiza Mərkəzi” MMC-nin mütəxəssisləri: Hüseynov Şükür Rzağa oğlu və Şirinov Yasin Rza oğlunun; AR ƏN “Məkəmə Ekspertiza Mərkəzi”nin ekspertiləri: Məmmədov Zaur Zakir oğlunun və Cəfərli Toğrul Hatəm oğlunun vəzifə saxtakarlıqları etmələri barədə. 

Hörmətli prokuror,

Təsisçisi olduğum "Magna Trans" MMC-nin 2010-2019-cu illər üzrə fəaliyyəti və maliyyə vəziyyəti ilə bağlı MMC-nin: direktoru (qanuni təmsilçi) Mirzahid Ağayevin, iştirakçıları: Bürhan Həmidov və Namiq Hacıyevlə bir neçə məhkəmələrdə baxılan mülki və kommarsiya işləri üzrə,

1). Auditorlar Palatasının sərbəst auditoru Musayev Adıgözəl Maqsud oğlunun tərtib etdiyi 06.10.2021-ci il tarixli “Audit aktı”,

2). “Müstəqil Ekspertiza Mərkəzi” MMC-nin mütəxəssisləri:, Hüseynov Şükür Rzağa oğlu və Şirinov Yasin Rza oğlunun tərtib etdikləri 19.11.2021-ci il tarixli, 558 saylı “mühasibatlıq rəyi”,

3). AR ƏN “Məkəmə Ekspertiza Mərkəzi”nin eksperti Məmmədov Zaur Zakir oğlunun tərtib etdiyi 9/91saylı 28.01.2022-ci il tarixli “Ekspert rəyi

4). AR ƏN “Məkəmə Ekspertiza Mərkəzi”nin eksperti Cəfərli Toğrul Hatəm oğlunun tərib etmiş oldu 27.07.2022-ci il tarixli 9/4533 saylı “Ekspert rəyi

Onlar tərəfindən icra edilərkən, hər birindən tələb olunan məlumatların bir qismini bilərəkdən təhrif formada göstərməklə, bilərəkdən yalan məlumatları, saxtalaşdırılmış rəqəmləri, şişirdilmiş göstəriciləri qevd etməklə etmişlər və bununla da qanunla qorunan mülkiyyət hüquqlarımı kobud surətdə pozmaqla bərabər, mənə xüsusilə külli miqdarda maddi ziyan vurmuş şəxslərin sifarişlərini yerinə yetirərək, öz qulluq mövqelərəindən sui-istifadə etməklə özbaşınalıq və vəzifə saxtakarlıqıları edərək, həmin şəxsərin cinayət əməllərini “ört-basdıq” etməyə cəhd etmişlər.

Belə ki, Auditorlar Palatasının sərbəst auditoru Musayev Adıgözəl Maqsud oğlu “Magna Trans” MMC-nin direktor müavini Xəlilov Ramil Mətləb oğlunun sifarişi ilə tərtib etmiş olduğu 06.10.2021-ci il tarixli “Audit aktı”ndan belə nəticəyə gəlinir ki, guya “Magna Trans” MMC-nin 2010-19-cu illər üzrə maliyyə-mühasibat hesabat sənədləri bütünlüklə auditora təqdim olunmuşdur və auditor guya audit yoxlaması keçirmiş, və guya Adıgözəl Musayev apardığı audit nəticəsində MMC- nin fəaliyyətində heç bir nöqsan açkar etməmişdir.

Məsələ bundadır ki, “Magna Trans” MMC-nin direktoru (qanuni təmsilçi) Mirzahid Ağayev və MMC-nin digər iki təmsilçiləri: Bürhan Həmidovla Namiq

Hacıyev təsisçisi olduğum “Magna Trans” MMC-nin əmlakını ələ keçirib sənədləri saxtalaşdırma yolu ilə satıb, pullarını da mənimsədikləri üçün, 2019-cu ildən başlayaraq, 3 ildən artıq bir müddətdir ki, çoxsaylı qanuni tələblərimə mənə heç bir sənəd vermirlər, özləri isə gizlənirlər.

Onların hər üçünün bu və digər qeyri-qanuni, özbaşınalıq hərəkətlərinə görə, iddiama əsasən, Abşeron rayon Məhkəməsi 2(012)-435/2021 saylı 19.02.2021-ci il tarixli qətnaməsi ilə, "Magna Trans" MMC-nin bütün dövrlər üzrə təsərrüffat fəaliyyəti və maliyyə vəziyyəti barədə bütün məlumatların müraciətim əsasında mənə (İsmayılov Ağasəf İslam oğluna) verilməsi vəzifəsi cavabdehlər: "Magna Trans" MMC-nin, "Magna Trans" MMC-nin direktoru (qanuni təmsilçi) Ağayev Mirzahid Mirsahib oğlunun, "Magna Trans" MMC-nin iştirakçıları: Həmidov Bürhan Əhməd oğlunun və Hacıyev Namiq Gülosman oğlunun üzərinə qoyulmuşdur.

Qətnamə bu günə qəfər icra edilməmiş qalır.  

Abşeron rayon Məhkəməsinin 2(012)-435/2021 saylı 19.02.2021-ci il tarixli İcra vədəqəsi müvafiq rayonların İcra şöbələrinin icraatındadır. Hər üç borclu tələbi yerinə yetirməkdən uzun müddətdir ki, yayınırlar. Bürhan Həmidovla, Mirzahid Ağayevin barələrində müfafiq İcra şöbələri tərəfindən axtarış elan edilmişdir.

Belə bir vəziyyət mövcud olduğu halda, sual yaranır ki, əgər MMC-nin bütün hesabat sənədləri varsa və bu tələb olunan maliyyə-mühasibatlıq sənədləri həmin şəxslər, yaxud kimsə tərəfindən sərbəst auditor Adıgözəl Musayevə təqdim olunubsa və o, apardığı audit yoxlaması nəticəsində “Magna Trans” MMC-nin fəaliyyətində heç bir çatışmamazlıq aşkar edilməyibsə, bəs onda niyə hər üç cavabdeh şəxs tələb etdiyim hesabat sənədlərini verməmək üçün, məhkəmə qarşısında qalırlar, vəkil tuturlar, müxtəlif qurularda-kənarda özlərinə himayədarlar tapıb müdafiə olunmğa cəhd edirlər, məhkəmə hakimlərindən çoxsylı əsassız və məntiqsiz şikayətlər edirlər, auditorlara, ekspertlərə, digər mütəxəssislərə “adam tapıb” saxta sənədlər sifariş edirlər.

"Magna Trans" MMC-nin: direktoru (qanuni təmsilçi) Mirzahid Ağayev, iştirakçılar Həmidov Bürhan və Hacıyev Namiq “audit yoxlaması” keçirmək üçün, sərbəst auditor Adıgözəl Musayevə təqdim etdikləri 14-15 qovluq sənədlər doğru- dürüst olsaydı, dərhal heç olmasa həmin sənədlərin kserosurətlərini, üstəlik də audit yoxlaması aktını gətirib mənə də verərdilər, ta aylrla-illərlə didəərgin düşməzdilər.

Əminəm ki, sadə məntiqlə əsaslandırdığım bu fikir, külli miqdar məbləğlə ölçülən mənim və dövlət büdcəsinə ödənilnməli olan pul vəsaitini talamış hər üç şəxs cinayət məsuliyyətindən qurtulmaq üçün, dövlət və aidiyyəti qurumlarda özlərinə “arxa” axtarırlar, onlarla sövdələşib cinayət əlaqəsinə girirlər. Və, təəssüflər olsun ki, özlərinin bir sıra çirkin niyyətlərini həyata keçirməyə nail ola bilmişlər.

Göstərdiklərimə rəğmən, nəzərinizə çatdırıram ki,

- Auditorlar Palatasının sərbəst auditoru Adıgözəl Musayev tərtib etmiş olduğu 06.10.2021-ci il tarixli “Audit aktı”nda: 

- “Müstəqil Ekspertiza Mərkəzi” MMC-nin mütəxəssisləri: Hüseynov Şükür Rzağa oğlu və Şirinov Yasin Rza oğlu tərtib etdikləri 19.11.2021-ci il trixli 558 saylı “mühasibatlıq rəyi”ndə;

- Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsinin 09.12.2021-ci il tarixli, 2-2(119)- 1543/2021 saylı Qərardadının icrası ilə bağlı, AR ƏN Məhkəmə Ekspertiza

Mərkəzinin İqtisad Ekspertizalar Şöbəsinin böyük eksperti Məmmədov Zaur Zakir oğlunun tərtib etdiyi 28 yanvar 2022-ci il tarixli 9/91 nömrəli “Ekspert rəyi”ndə;

- Sumqayit Kommersiya Məhkəməsi 2-2(119)-41/2022 No-li 02.06.2022-ci il tarixli Qərardadının icrası ilə bağlı, AR ƏN “Məkəmə Ekspertiza Mərkəzi”nin aparıcı eksperti Cəfərli Toğrul Hatəm oğlunun tərtib etdiyi 27.07.2022-ci il tarixli 9/4533 saylı “Ekspert rəyində, onlar tərəfindən saxtakarlıq etmələri işdə olan bir çox sənədlərlə, ən başlıcası isə, aşağıda göstərdiyim dörd sənədlə sübuta yetirilir:

1). Mənim (təsisçi Ağasəf İsmayılov) tərəfimdən 29.06.2012-ci il tarixdə 71000 ABŞ dolları məbləğində pulun “Magna Trans” MMC-nin bank hesabına ödənilməsini təsdiqləyən “PAŞA Bank” ASC-nin 13.09.2020-ci il tarixli “Hesabından çıxarış” sənədinin işdə olması,

2). Mənim (təsisçi Ağasəf İsmayılov) tərəfimdən 06.07.2012-ci il tarixdə 381436 ABŞ dolları məbləğində pulun “Magna Trans” MMC-nin bank hesabına ödəməsini təsdiqləyən “PAŞA Bank” ASC-nin 13.09.2020-ci il tarixli “Hesabından çıxarış” sənədinin işdə olması,

3). “Magna Trans” MMC-yə məxsus olan və sənədləri saxtlaşdırma yolu ilə satılmış 21 ədəd avtobusların alqı-satqı müqavilələrini etibarsız hesab edilməsi və həmin müqavilələr əsasında verilmiş 21 ədəd şəhadətnamnin ləğv edilməsinə dair Sabunçu rayon Məhkəməsinin 19.08.2021-ci il 2(008)-2435/2021 saylı Qətnaməsinin işdə olması,

4). AR DİN BDYPİ Qeydiyyat-imtahan İdarəsinin 20.03.2020-ci il tarixli 26875/220 saylı məktubu ilə satılmaları təsdiq edilmiş, ümumi dəyəri 2.600500 (iki milyon altı yüz min beş yüz) manat olan və “Magna Trans” MMC-yə məxsus 21 ədəd avtobusun satılmasından əldə edilmiş pul vəsaitinin banka mədaxil etmədən hesabatdan və vergidən gizlədildiyinin bu yoxlama-ekspertiza keçirmiş göstərdiyim bu “xüsusi təyinatlı mütəxəssislər” tərəfindən “aşkar edilməməsi”, onların tərtib etmiş olduqları sənədlərin saxta olmasına birbaşa və təkzibolunmaz sübutdur.

“Magna Trans” MMC-nin 2010-2019-cu illər üzrə maliyyə vəziyyətinə dair, sərbəst auditor Musayev Adıgözəl Maqsud oğlunun tərtib etmiş olduğu 06.10.2021-ci il tarixli “Audit aktı”nda saxtakarlıq etməsi və bununla da qanunla qorunan mülkiyyət hüquqlarımı kobud surətdə pozmaqla bərabər, mənə xüsusilə külli miqdarda maddi ziyan vurulmasında sərbəst auditorun fəal iştirak etmiş olduğu barədə Auditor Palatasının sədri Vahid Novruzova müraciət etmişdim.

Auditorlar Palatasının idarə rəisi Elnur İbrahimovun imzaladığı, 29.07.2022- ci il tarixli, 02-150 saylı məktubla mənə bildirilmişdir ki, “Sərbəst auditor Musayev Adıgözəl Maqsud oğlunun “Magna Trans” MMC-nin 2010-2019-cu illər üzrə gəlirlərinin, xərclərinin, bölüşdürülməmiş mənfəətinin və elan edilmiş dividentlərin müəyyən edilməsinin auditi zamanı, auditor Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə tam əməl etməmişdir.” Məktubda göstərilən “auditor Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə tam əməl etməməsi”nə aydınlıq gətirməklə geniş izahat verilməsi üçün, 12.08.2022-ci il tarixdə yenidən Auditorlar Palatasına tərəfimdən müraciət olunmuşdur.

Bundan başqa,


 - Auditorlar Palatasının sərbəst auditor Adıgözəl Musayevin tərtib etdiyi 06.10.2021-ci il tarixli “Audit aktı”n (səh.15) nəticə hissəsində, “Magna Trans” MMC-nin - “2010-19-cu illər üzrə yekun bölüşdürülməmiş mənfəət – 85179,41 manat”

 - “Müstəqil Ekspertiza Mərkəzi” MMC-nin mütəxəssisləri: Hüseynov Şükür Rzağa oğlu və Şirinov Yasin Rza oğlunun tərtib etdikləri 19.11.2021-ci il trixli 558 saylı “mühasibatlıq rəyi”nin (səh.10) nəticə hissəsində “Magna Trans” MMC-nin - “2010-19-cu illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət – 88582,40 manat”, yəni, əhəmiyyətli dərəcədə fərqli rəqəmlər göstərildiyi halda, Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin ekspertləri Zaur Məmmədovla, Toğrul Cəfərli özlərinin ekspert rəylərində, məhkəmə tərəfindən tədqiq edilməsi üçün ekspertlərin sərəncəmına verilmiş 2010-19-cu illər üzrə “Magna Trans” MMC-nin 14 qovluqdan ibarət maliyyə-mühasibatlıq sənədlərinin, heç olmasa nümunə üçün bir dənəsini belə araşdıramadan, adını çəkmədən-yazmadan, istinad etmədən, ancaq və ancaq Auditorlar Palatasının sərbəst auditoru Musayev Adıgözəl Maqsud oğlunun tərtib etdiyi 06.10.2021-ci il tarixli “Audit aktı”nın sözün əsil mənasında kserosurətini öz ekspert rəylərinə köçürmələri, onların hər birinin vəzifə saxtakarlığı etmələrinə sübutdur.

Bir daha qeyd edirəm ki, iş materiallarının 1-ci cildinin 124-136-cı səhifələrində “Magna Trans” MMC-nin “PAŞA Bank” ASC-dən verilmiş 13.09.2021-ci il tarixli Bank Hesabından Çıxarışdan açıq-aydın görünür ki, mənim (təsisçi Ağasəf İsmayılov) tərəfimdən 29.06.2012-ci il tarixdə 71000 ABŞ dolları məbləğində, 06.07.2012-ci il tarixdə isə 381436 ABŞ dolları məbləğində pul “Magna Trans” MMC-nin “PAŞA Bank” ASC-də olan hesabına (İBAN: AZ 12 PAHA 0000 0000 0000 1001 3906) ödənilmişdir.

Bu “xüsusi təyinatlı mütəxəssislərin” hər birinin tərtib etmiş olduqğu “mütəxəssis” rəyindən isə belə NƏTİCƏYƏ GƏLİNMİŞDİR Kİ, sitat:


"Magna Trans" MMC-nin 2010-2019-cu illər üzrə bütün növ maliyyə təsarrüfatı və mülki dövriyyəsi nəticəsində əldə edilmiş (qazanılmış) xalis mənfəətdən Cəmiyyətin üç iştirakçısının (təsisçisinin) payına uyğun dividend aşağıda göstərildiyi kimi təşkil edir: 

- gəlirləri - 10.150138,65 manat,

- xərcləri - 10.064959,24 manat,

 - bölüşdürülməmiş mənfəət - 85179,41 manat,

QEYD: Yəni, 10 il üçün hər üç təsisçinin hər birinə ödəniləcək dividend

– 28393,14 manat?

10 il müddətdə, ildə 365 gün 16-18 saat durmadan sərnişindaşıyan 79

ədəd avtobusun hər biri bir gün ərzində cəmi 29 – İYİRMİ DOQQUZ qəpik gəlir vermişdir?

Yən hər bir təsisçiyə gündə 9 - DOQQUZ qəpik? Bir toyuq yumurtasının yarı qiymətində!

Hörmətli prokuror,


Mən, iş adamıyam, sahibkaram - işimin sahibiyəm. Sual yaranır ki, təsisçisi mən olduğum, özüm qurub-yaratdığım Cəmiyyətin maliyyə-mühasibatlıq hesabat sənədlərini mənə verməmək üçün, 2019-cu ildən məndən gizlənənlər, hazlrda isə olduqları yer üzrə İcra şöbələri tərəfindən axtarış edilnlər: direktor Mirzahid Ağayevlə həmtəsisçi Bürhan Həmidov, və digər həmtəsisçi Naniq Hacıyev, həmçinin tələb etdiyim sənədləri mənə təqdim etməmək üçün, onların nümayəndəsi-vəkil Bəşir Camalovun, əsaslı və qanuni iddiama qarşı 3 il müddətdə çoxsaylı məhkəmələrdə məntiqsiz və əsassız etirazlar yazdığı halda və xüsusən də Cəmiyyət yaranandan, yəni 11 il ərzində 1-cə dəfə də olsun belə audit yoxlaması keçirmədikləri halda, necə 

olur ki, bu şəxslər, 42 gün ərzində - 06 oktyabr və 19 noyabr 2021-ci il tarixlərdə 2 dəfə “audit yoxlamsı” sifariş edirlər və sonradan məhkəmələrin qəradadları ilə keçirilən ekspertiza və təkarar ekspertiza ekspertləri ancaq və ancaq Auditorlar Palatasının sərbəst auditoru Adıgözəl Musayevin həmin 06.10.2021-ci il tarixli “audit aktına” əsaslanırlar?

Və Məhkəmə tərəfindən tədqiq edilməsui üçün ekspertizaya təqdim edilmiş 14, təkrar ekspertizaya isə təqdim edilmiş 15 qovluq sənədlərin birinin də “arası açılmır, heç bir sənədin adı ekspert rəylərində göstərilmir?

Əgər, hər iki ekspertin ”Eekspert rəyi” təkcə audit aktına əsaslanmalıdırsa, həmin akt məhkəmədə olduğu halda, ekspertlər 2 il ərzində dəfələrlə həmin hesabat sənədlərini çoxsaylı vəsatətlərlə tələb edirdilər? Məhkəmə isə, nə üçün ekspertiza təyin edirdi?

Yoxsa, auditorun “Audit aktı”nı ekspert “Ekspert rəyi” ilə “notarial” qaydada təsdiq eləməlidir?

elə çıxır ki, istənilən şəxs, özgənin əmlakını ələ keçirib, talan etdikdən sonra “audit aktı” sifariş edib “təmizlik kağızı” alaraq, ekspertdə “təsdiqlətdirib” cinayət məsuliyyətindən yaxasını qurtara bilər?

Hörmətli prokuror, 

Təsisçisi olduğum “Magna Trans” MMC-ni talayıb külli miqdarda əmlakını mənimsəməklə, dövlət büdcəsinə də milyonlarla manat məbləğdə zərər vurmuş şəxslərin, Auditorlar palatasında və “Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzində” özlərinə “arxa-dayaq” taparaq, istədikləri saxta sənədi sifariş etməklə, cinayət məsuliyyətindən yayınmağa cəhd etmələri korrupsiyaıaşmış, dayanaqlı bir dəstə üzvlərinin dövlətin mötəbər qurumlarında lövbər saldığının əlamətidir.

Auditorlar Palatasının sərbəst auditoru Adıgözəl Musayevin tərtib etdiyi 06.10.2021-ci il tarixli “Audit aktı”nda; “Müstəqil Ekspertiza Mərkəzi” MMC-nin mütəxəssisləri: Hüseynov Şükür Rzağa oğlu ilə Şirinov Yasin Rza oğlunun tərtib etdikləri 19.11.2021-ci il trixli 558 saylı “mühasibatlıq rəyi”ndə; AR ƏN “Məkəmə Ekspertiza Mərkəzi”nin ekspertləri: Zaur Məmmədovun tərtib etmiş olduğu 9/91saylı 28.01.2022-ci il tarixli “Ekspert rəyi”də və Toğrul Cəfərlinin tərib etmiş oldu 27.07.2022-ci il tarixli 9/4533 saylı “Ekspert rəy”də qəsdən yalan məlumatları göstərərərk saxtakarlıq etməklə qanunla qorunan mülkiyyət hüquqlarımı kobud surətdə pozmaqla bərabər, mənə xüsusilə külli miqdarda maddi ziyan vurmuş şəxslərin sifarişlərini yerinə yetirərək, öz qulluq mövqelərəindən sui-istifadə etməklə vəzifə vəzifə saxtakarlığı, özbaşınalıq və digər cinayətləri törətmişlər.

Göstərdiklərimi nəzərə alaraq, tədbir görülməsini Sizdən xahiş edirəm.

QETD: şikayətdə istinad etdiyim sənədləri izahat vermək üçün, dəvət olunanda təqdim edəcəm. 

Hörmətlə,

İş adamı-sahibkar Ağasəf İsmayılov

AZƏRBAYCANREALLIĞI.COM